Thông báo tham dự Hội thảo giới thiệu học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS

Thông báo tham dự Hội thảo giới thiệu học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS

Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS là chương trình học bổng toàn phần thường niên do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam nhằm giúp công chức, viên chức nhà nước trẻ tuổi của Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học sẽ tham gia tích cực vào công việc xây dựng, thực thi chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Nghiên cứu Khoa học

Tham gia thử thách sáng tạo YSEALI và cơ hội giành một chuyến đi tới nước Mỹ 2016

Tham gia Thử Thách Sáng Tạo YSEALI Và Cơ Hội Giành Một Chuyến Đi Tới Nước Mỹ 2016

 YSEALI Innovation Challenge là một phần của Sáng kiến ​​lãnh đạo trẻ Đông Nam Á (YSEALI). Đối tác YSEALI Innovation Challenge khác bao gồm các Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – Kết nối Mekong thông qua Giáo dục và Đào tạo dự án (USAID COMET), hợp tác giữa ASEAN-Hoa Kỳ về dự án quản trị tốt, công bằng và phát triển bền vững và An ninh ASEAN (ASEAN-U.S. PROGRESS), Cisco và Intel. Mục tiêu của YSEALI Innovation Challenge là thúc đẩy các giải pháp dựa trên công nghệ tiên tiến để giải quyết một số thách thức phức tạp nhất của khu vực trong các dây chuyền sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và giá trị thủy sản.

Sau Đại học

Tóm tắt kết quả đề tài luận văn Thạc sỹ khóa 28. Ngành: Hóa hữu cơ

TÓM TT KT QU Đ TÀI LUN VĂN THC S KHÓA 28

NGÀNH: Hóa hữu cơ. MÃ SỐ: 60.44.01.14

Hợp tác Quốc tế

Thông báo tham dự Hội thảo giới thiệu học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS

Thông báo tham dự Hội thảo giới thiệu học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS

Chương trình học bổng Chính phủ Nhật Bản JDS là chương trình học bổng toàn phần thường niên do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam nhằm giúp công chức, viên chức nhà nước trẻ tuổi của Việt Nam sau khi hoàn thành khóa học sẽ tham gia tích cực vào công việc xây dựng, thực thi chính sách phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Tạp chí Khoa học

Thể lệ Gửi bài

1. Tạp chí Khoa học và Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng đăng các công trình nghiên cứu khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật, quản lí giáo dục, các bài tổng quan giới thiệu thành tựu mới của các nhà khoa học trong và ngoài trường chưa công bố ở bất kỳ tạp chí nào khác.